Alle moderne technieken onder 1 dak:

Expertises, vochtopsporing, lekdetectie, luchtdichtheid en ventilatie

Een half onderzoek is géén onderzoek. Het is daarom dat we bij BuildingConsult de meest moderne technieken aanwenden om tot een sluitende conclusie en aanbeveling te kunnen komen. Met de bouwfysica steeds indachtig, gaan wij op zoek naar de werkelijke oorzaak van het probleem.

De overgrote meerderheid van de problemen die een huis kent, wordt veroorzaakt door vocht. Om vocht in een constructie op te sporen bestaan er meerdere technieken zoals (capacitieve) vochtmeting, thermografie en fotospectrometrie.

VOCHT IN EEN CONSTRUCTIE: HOE OPSPOREN ?

Een woning dient vrij te zijn van vochtinfiltraties en dit voor meerdere redenen:

 • Vocht in een vloer, muur, plafond, is verantwoordelijk voor 20 tot 30% van het energieverbruik van een huis. Vocht wil namelijk verdampen en een overgang van fase (vloeibaar naar damp) heeft energie nodig. Deze energie wordt in de vorm van warmte onttrokken aan de vloer en muren waardoor de transmissieverliezen (veel) groter zijn dan noodzakelijk.
 • Vocht is 1 van de voorwaarden om schimmelgroei te hebben. Sommige schimmels ontstaan reeds bij een relatieve vochtigheid van 70%.

Vochtproblemen kunnen opgespoord worden door specifieke meetapparatuur zoals een (hoogfrequente) vochtmeter, fotospectrometrie en een (infrarood)camera. Daar vocht steeds de omgeving afkoelt, zal dit zichtbaar zijn via een infraroodcamera die de vochtige plaatsen zal aanduiden als zijnde plaatsen met een lagere temperatuur. Een dubbelcontrole gebeurt dan d.m.v. de vochtmeter. Infiltraties via lekkende (afvoer)leidingen worden ook vaak opgespoord door met een duwcamera in de leidingen te gaan kijken naar breuken, wortelgroei of  verzakkingen. Een dergelijk onderzoek maakt dan deel uit van een lekdetectie. Bij BuildingConsult maken we gebruik van een Ridgid duwcamera van 30m met zelfnivellerende camerakop.

Via fotospectrometrie kunnen we ook de achtergebleven deeltjes opsporen die via een infiltratie in een constructie komen. Zo kunnen we de herkomst van de vervuiling (leidingwater, regenwater, fecaal water, water met zeepresten, grondwater, ...) achterhalen en gericht onderzoek doen.

HOE KAN DE LUCHTDICHTHEID VAN EEN GEBOUW BEPAALD WORDEN ? (LUCHTDICHTHEIDSTEST)

De luchtdichtheid van de gebouwschil heeft een belangrijke invloed op de energetische performantie van het gebouw. Een beperkte luchtdichtheid zorgt er over het algemeen ervoor dat de warme binnenlucht ongecontroleerd naar buiten kan ontsnappen. Op een winderige dag, onder invloed van de luchtdruk, kan de warme lucht van een ruimte meerdere keren per uur vervliegen. De mate waarin de schil luchtdicht is kan opgemeten worden met behulp van een blowerdoortest; deze wordt uitgevoerd per wooneenheid.

De proef kan volgens twee methodes uitgevoerd worden. De methodes verschillen in de behandeling van de aanwezige schilopeningen. Methode A is de toestand zoals er in gewoond wordt, bepaalde kleppen en doorboringen kunnen gesloten worden maar worden niet afgetapet. Bij methode B worden alle openingen zoals ventilatieopeningen, dampkap, droogkast, enzovoort afgedicht met speciale ballonnen en plakband.

Bij nieuwbouw wordt aan luchtdichtheid over het algemeen voldoende aandacht besteed. De klemtoon ligt doorgaans sterk op de opbouw van de schil, maar doorboringen voor technieken of om constructieve redenen kunnen de luchtdichtheid teniet doen. De afwerking van de doorboringen dient dus steeds met grote zorg te gebeuren. Het streven naar een hoge luchtdichtheid zal een grote impact hebben op het E-peil van het gebouw.

De waarde voor de luchtdichtheid wordt afgelezen bij een drukverschil tussen de binnen- en buitenomgeving van 50 Pascal. Het gebouw kan hierbij in onder- of in overdruk staan en het drukverschil wordt verwezenlijkt door de ventilator. Hoe groter het debiet dat de ventilator moet leveren om het verschil in stand te houden, hoe slechter het resultaat.

Een luchtdichtheidstest kan gebruikt worden om:

  • het lekdebiet van een gebouw of een gedeelte van dat gebouw te bepalen
  • de relatieve luchtdoorlatendheid van gelijkaardige gebouwen of gebouwdelen te vergelijken.
  • de oorzaken van lekken te identificeren en aan te pakken.

Bij de start van de test is er nog geen indicatie waar de lekken in het gebouw zich juist bevinden. Om dit te weten te komen kan de luchtdichtheidstest in een eerste fase gecombineerd worden met een rookstaafje of een rookmachine. Door de turbulentie van de rook na te kijken op kritische plaatsen, kunnen lekken opgespoord worden. De luchtdichtheidstest kan ook gecombineerd worden met een thermische camera. Door het gebouw ongeveer een half uur in onderdruk te plaatsen, koelen de plaatsen waar zich luchtlekken bevinden sterk af. Met behulp van de thermische camera kan spontaan gezocht worden waar de lekken zich bevinden. Bij het aanpakken van de lekken kan op die manier gefocust worden op de meest opvallende zones.

WERKT MIJN VENTILATIESYSTEEM GOED ? (DEBIETMETING)

Een gezond binnenklimaat is zeer belangrijk voor elke bewoner. Er zijn drie goede redenen om voldoende te ventileren:

 • Mensen gebruiken zuurstof en ademen koolstofdioxide en waterdamp uit. Onvoldoende zuurstoftoevoer maakt de lucht muf. Voldoende aanvoer van zuurstof door te ventileren is belangrijk voor de gezondheid van mens en dier. Het bevordert ook de goede werking van verbrandingstoestellen en verlaagt de kans op CO-vergiftiging door die toestellen.
 • Elk gezin produceert per dag 10 à 20 liter woonvocht door te koken, te wassen, te douchen, enzovoort. Door te ventileren en de vervuilde lucht af te voeren vermindert de kans op geuren, allergieën en worden condensatie en schimmelvorming op de muren vermeden.
 • Hinderlijke of schadelijke stoffen die in de woning vrijkomen, krijgen door ventilatie geen kans om te blijven hangen en zich op te stapelen.

Voor residentiële toepassingen wordt in de norm STS P 73-1 bepaald hoe snel een bepaalde hoeveelheid lucht in een ruimte ververst moet worden. In principe bedraagt de nodige hoeveelheid lucht die toegevoerd en afgevoerd moet worden 3,6 m³ per uur en per vierkante meter vloeroppervlakte van de ruimte. De norm vermeldt ook de minimale hoeveelheden toevoer- of afvoerlucht per type ruimte.

Om in elke ruimte de juiste hoeveelheid verse lucht te garanderen moeten toevoer- en afvoermonden van ventilatiesystemen steeds goed ingeregeld worden.  Enkel zo kan het systeem optimaal werken en kan de luchtkwaliteit in de verschillende ruimtes verzekerd worden. In realiteit zijn er maar weinig systemen die daadwerkelijk ingeregeld worden, laat staan correct. De kans bestaat dus steeds dat uw ventilatiesysteem niet goed werkt omdat de verluchtingsmonden slecht afgeregeld zijn. Ook wanneer een systeem wel afgeregeld was, kan het systeem door toevalligheden ontregeld worden. Een typisch voorbeeld van het ontregelen van de monden doet zich voor tijdens de jaarlijkse lenteschoonmaak, waarbij hevig op de draaibare regelschijven gewreven wordt en de monden bijgevolg ontregeld worden.

Voor het meten van het luchtdebiet gebruikt BuildingConsult een vleugelradsonde. Op de vleugelradsonde wordt een ovent geplaatst die ervoor zorgt dat alle lucht vanuit de ventilatiemond door het rad gaat. Aangezien de diameter van het rad perfect gekend is en de luchtsnelheid wordt gemeten kan het debiet berekend worden.


ENKELE VOORBEELDEN VAN VOCHTOPSPORING, LUCHTDICHTHEID EN VENTILATIE

Vocht in de vloer

Vocht in een constructie wil steeds verdampen maar heeft daarvoor energie nodig. De warmte wordt aldus onttrokken en dat is zichtbaar met een infraroodcamera: de blauwe vlekken duiden hier op vocht in de vloerconstructie die daardoor continu wordt afgekoeld. Neem de oorzaak van dat vocht weg en u bespaart tussen 20% en 30% op uw energierekening.

Visualisatie van luchtlek via lichtspot

Met een rooktest kunnen luchtlekken efficiënt opgespoord worden. We gebruiken daarvoor zowel op afstand stuurbare rookmachines, rookstaafjes als rooklucifers. Voor de rookmachine gebruiken we uitsluitend rook op basis van water: deze is geheel onschadelijk zowel voor mens als voor interieur.

Meten is weten

Voor debietmeting van ventilatie gebruiken wij -BuildingConsult- de Testo 440 DP en de Testo 417 met de nodige gelijkrichter opdat de meting zo correct mogelijk is.

BUILDINGCONSULT BOUWFYSISCHE EXPERTISES

Een afdeling van INTEGRA BV

Patijntjestraat 127A - 001
9000 Gent
BE0463.802.332

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+32(0)477 29 43 15

BUILDINGCONSULT GERECHTELIJKE EXPERTISES

een afdeling van INTEGRA BV

Northlaan
8400 Oostende
BE0463.802.332

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+32(0)477 29 43 15