Onafhankelijk expertisebureau bouw

"Mesurer, c'est savoir"

BuildingConsult beschikt over de meest recente, gekalibreerde en gesofisticeerde meetapparatuur om zowel kwalitatieve als kwantitatieve wetenschappelijk verantwoorde metingen te doen en van daaruit onderbouwd en praktisch (bouwkundig) advies te geven in verband met vochtproblemen, isolatieproblemen, bouwknopen, energetische problemen in het algemeen, infiltraties en scheuren in gevels en vloeren. 

Wij richten ons daarbij tot eigenaars, architecten, bouwfirma's/promotoren, studiebureaus en gerechtsdeskundigen die wij bijstaan in analyse, opvolging en "problem solving".

Zo kan je met thermografie de (warmte) verliezen van constructies opsporen, infiltraties terugvinden maar ook heel goed zicht krijgen op de uitvoeringskwaliteit van o.a. isolatie en buitenschrijnwerk. Het is daarbij van erg groot belang om dergelijke analyses uit te voeren door op een gecertificeerde manier te meten en dit door officieel gekwalificeerde Level 2 thermografen. 

In combinatie met een luchtdichtheidstest kunnen we u visueel inzicht verschaffen in klachten over discomfort zoals tocht, koude en hoge energierekeningen.

BuildingConsult staat u bij in het opsporen van de oorzaken van bouwfysische problemen en door onze onafhankelijkheid zijn wij goed geplaatst om als moderator en bemiddelaar op te treden tussen alle betrokken partijen zoals architecten, aannemers, bouwheer en advocaten. Dat kan zowel (buiten) gerechtelijk als zijnde uw technische raadgever die (enkel) uw belangen verdedigt, maar ook als domeindeskundige (sapiteur)  op vraag van een gerechtsdeskundige.

BuildingConsult is tevens als gerechtsdeskundige opgenomen in het Nationaal Register der Gerechtsdeskundigen onder het nummer EXP49511729.

Wij zijn er voor U. 
Zoeken