Bouwpathologie en vochtproblemen

Onafhankelijke expertise vochtproblemen

De overgrote meerderheid van de problemen dat een huis kent, wordt veroorzaakt door vocht. Om vocht in een constructie op te sporen bestaan er meerdere technieken zoals (capacitieve) vochtmeting, thermografie en fotospectrometrie.

Een woning dient vrij te zijn van vochtinfiltraties en dit voor meerdere redenen:

  • Vocht in een vloer, muur, plafond, kan verantwoordelijk zijn voor 20% van het energieverbruik van een huis. Vocht wil namelijk verdampen en een overgang van fase (vloeibaar naar damp) heeft energie nodig. Deze energie wordt in de vorm van warmte onttrokken aan de vloer en muren waardoor de transmissieverliezen (veel) groter zijn dan noodzakelijk.
  • Vocht is 1 van de voorwaarden om schimmelgroei te hebben. Sommige schimmels ontstaan reeds bij een relatieve vochtigheid van 70%.

Capacitieve vochtmeting in de diepte

Vochtproblemen kunnen opgespoord worden door specifieke meetapparatuur zoals een (hoogfrequente) vochtmeter.

Thermografie

Daar vocht steeds zijn omgeving afkoelt, zal dit zichtbaar zijn via een infraroodcamera die de vochtige plaatsen zal aanduiden als zijnde plaatsen met een lagere temperatuur.

Fotospectrometrie

Via fotospectrometrie kunnen we ook de achtergebleven deeltjes opsporen die via een infiltratie in een constructie komen. Zo kunnen we de herkomst van de vervuiling (leidingwater, regenwater, fecaal water, water met zeepresten, grondwater, ...) achterhalen en gericht onderzoek doen.
BOUWFYSISCHE EXPERTISE

Endoscopisch onderzoek van spouwmuren

Via de open stootvoegen of een gaatje van 10mm in een voeg kunnen wij de toestand van een spouwmuur onderzoeken.  Inzicht over de situatie aldaar levert verrassende vaststellingen en verklaringen waarom er condensatie en/of schimmel ontstaat boven de plint aan de binnenkant van de muur. 
Waar zit de waterkering?
Een correcte plaatsing van de waterkering is cruciaal voor de spouwdrainering. 
Zit er wel isolatie in de muur?
Vaak is de isolatie ontoereikend en loopt ze niet door tot op de fundering. Met als gevolg een sterke koudebrug die de oppervlaktetemperatuur van de binnenmuur onder de kritische grens brengt. 

In deze foto kijken we in de spouw van beneden naar boven: je ziet een heel smalle strook van wat moet doorgaan voor isolatie.
Deze aanbouw (slaapkamer) heeft (niet toevallig) last van schimmel op deze muur.

Wat met spouwvervuiling ?
Spouwvervuiling; we zien het heel vaak en is 1 van de oorzaken van bevochtiging van het binnenblad door regendoorslag of een slechte waterkering. 
Zoeken