Ventilatie-verslaggeving

Werkt mijn ventilatiesysteem goed?
(debietmeting)

Een gezond binnenklimaat is zeer belangrijk voor elke bewoner. Er zijn drie goede redenen om voldoende te ventileren:

  • Mensen gebruiken zuurstof en ademen koolstofdioxide en waterdamp uit. Onvoldoende zuurstoftoevoer maakt de lucht muf. Voldoende aanvoer van zuurstof door te ventileren is belangrijk voor de gezondheid van mens en dier. Het bevordert ook de goede werking van verbrandingstoestellen en verlaagt de kans op CO-vergiftiging door die toestellen.
  • Elk gezin produceert per dag 10 à 20 liter woonvocht door te koken, te wassen, te douchen, enzovoort. Door te ventileren en de vervuilde lucht af te voeren vermindert de kans op geuren, allergieën en worden condensatie en schimmelvorming op de muren vermeden.
  • Hinderlijke of schadelijke stoffen die in de woning vrijkomen, krijgen door ventilatie geen kans om te blijven hangen en zich op te stapelen.

BuildingConsult is erkend ventilatieverslaggever

Voor residentiële toepassingen wordt in de norm STS P 73-1 bepaald hoe snel een bepaalde hoeveelheid lucht in een ruimte ververst moet worden. In principe bedraagt de nodige hoeveelheid lucht die toegevoerd en afgevoerd moet worden 3,6 m³ per uur en per vierkante meter vloeroppervlakte van de ruimte. De norm vermeldt ook de minimale hoeveelheden toevoer- of afvoerlucht per type ruimte.

Het belang van een correcte afregeling van ventilatie

Om in elke ruimte de juiste hoeveelheid verse lucht te garanderen moeten toevoer- en afvoermonden van ventilatiesystemen steeds goed ingeregeld worden.  Enkel zo kan het systeem optimaal werken en kan de luchtkwaliteit in de verschillende ruimtes verzekerd worden. In realiteit zijn er maar weinig systemen die daadwerkelijk ingeregeld worden, laat staan correct. De kans bestaat dus steeds dat uw ventilatiesysteem niet goed werkt omdat de verluchtingsmonden slecht afgeregeld zijn. Ook wanneer een systeem wel afgeregeld was, kan het systeem door toevalligheden ontregeld worden. Een typisch voorbeeld van het ontregelen van de monden doet zich voor tijdens de jaarlijkse lenteschoonmaak, waarbij hevig op de draaibare regelschijven gewreven wordt en de monden bijgevolg ontregeld worden.

Voor het meten van het luchtdebiet gebruikt BuildingConsult een vleugelradsonde. Op de vleugelradsonde (Testo 440DP) wordt een ovent (Testo 417) en gelijkrichter geplaatst die ervoor zorgt dat alle lucht vanuit de ventilatiemond door het rad gaat. Aangezien de diameter van het rad perfect gekend is en de luchtsnelheid wordt gemeten kan het debiet berekend worden.
Zoeken